Kategorie | Linux, Poradniki

  

Wszystkie (?) przydatne komendy Wifi w Linuksie

Opublikowano 02 lutego 2009 przez Franek

Nie wszystkie karty / firmware obsługuje wszystkie wymienione poniżej komendy. Aby podłączyć maszynę z Linuksem do sieci WLAN za pomocą WPA, WPA2 lub 802.1X konieczne będzie użycie WPA Supplicant.

[interfejs] – należy zastąpić nazwą interfejsu sieciowego, np. wlan0, ath0, eth1.

Łączenie się z otwartą siecią WLAN, lub z zabezpieczoną WEP, korzystając z DHCP.
iwconfig [interfejs] mode managed key [klucz WEP]

iwconfig essid "[ESSID]" (ESSID – czyli nazwa sieci, z którą chcemy się połączyć)

dhclient [interfejs] (Automatycznie pobieramy IP, maskę podsieci, bramę domyślną z serwera DHCP, Access Pointa)

ping google.pl
(Testujemy połączenie)

Łączenie się z otwartą siecią WLAN, lub z zabezpieczoną WEP, manualnie ustawiając IP.
iwconfig [interfejs] mode managed key [klucz WEP] (128 bitowe szyfrowanie WEP korzysta z 26 znaków, 64 bitowe z 10)

iwconfig essid "[ESSID]" (ESSID – czyli nazwa sieci, z którą chcemy się połączyć)

ifconfig [interfejs] [adres IP] netmask [maska podsieci]

route add default gw [IP bramy domyślnej] (Ustawiamy routing)

echo nameserver [Adres IP serwera DNS] | sudo tee -a /etc/resolv.conf (Ustawiamy serwer DNS)

ping google.pl (Testujemy połączenie)

Komendy iwconfig
iwconfig [interfejs] mode master (Ustawia kartę aby działała jako punkt dostępu w trybie act)

iwconfig [interfejs] mode managed (Ustawia kartę w tryb klienta, w sieci jako access point)

iwconfig [interfejs] mode ad-hoc (Ustawia kartę w tryb ad-hoc, w sieci jako access point)

iwconfig [interfejs] mode monitor (Ustawia kartę w tryb RFMON)

iwconfig [interfejs] essid any (Nie które karty pozwalają na wyłączenie sprawdzania ESSID)

iwconfig [interfejs] essid [Twoja nazwa sieci tutaj] (Konfiguruje ESSID dla sieci)

iwconfig [interfejs] key 1111-1111-1111-1111 (Ustawiamy 128 bitowy klucz WEP)

iwconfig [interfejs] key 11111111 (Ustawiamy 64 bitowy klucz WEP)

iwconfig [interfejs] key s:MójKlucz (Karta wysyła klucz jako ciąg znaków ASCII)

iwconfig [interfejs] key off (Wyłączamy klucz WEP)

iwconfig [interfejs] key open (Ustawia tryb otwarty, nie jest używane uwierzytelnianie i karta może nie zaakceptować szyfrowanych sesji)

iwconfig [interfejs] channel [numer kanału] (Zakres kanałów od 1 do 14)

iwconfig [interfejs] channel auto (Automatyczne ustawianie kanału)

iwconfig [interfejs] freq 2.422G (Ustawiamy kanał w GHz)

iwconfig [interfejs] ap 11:11:11:11:11:11 (Rejestracja adresu AP)

iwconfig [interfejs] rate 11M (Ustawiamy prędkość połączenia)

iwconfig [interfejs] rate auto (Automatyczna prędkość połączenia)

iwconfig [interfejs] rate auto 5.5M (Karta będzie wykorzystać określone prędkości i wszystkie prędkości poniżej wymaganej)

Komendy ifconfig
ifconfig [interface] up (Włączamy dany interfejs)

ifconfig [interface] down (Wyłączamy dany interfejs)

ifconfig [interface] [adres IP] netmask [maska podsieci](Manualne ustawienie IP i maski)

ifconfig [interface] hw ether [MAC] (Zmieniamy MAC adres karty – format MAC 11:11:11:11:11:11)

Komendy iwlist

iwlist używany jest do wyświetlania niektórych dużych fragmentów informacji z bezprzewodowego interfejsu sieciowego, który nie jest wyświetlany przez iwconfig.

iwlist [interfejs] scan (Podaję listę wykrytych Access Pointów)

iwlist [interfejs] channel (Podaję liczbę dostępnych częstotliwości i kanałów obsługiwanych przez urządzenie)

iwlist [interfejs] rate (Podaję listę wszystkich dostępnych prędkości obsługiwanych przez urządzenie)

iwlist [interfejs] key (Podaję listę wszystkich obsługiwanych kluczy szyfrujących przez kartę, oraz ich długości)

iwlist [interfejs] power (Podaję listę trybów oraz atrybutów zasilania danego urządzenia)

iwlist [interfejs] txpower (Podaję listę dostępnych mocy połączenia)

iwlist [interfejs] retry (List the transmit retry limits and retry lifetime on the device)

iwlist [interfejs] ap (Podaję listę punktów dostępu w zasięgu, a opcjonalnie jakość połączenia do nich)

iwlist [interfejs] peers (Podaję listę perów)

iwlist [interfejs] event (List the wireless events supported by this card)

Komendy Madwifi-ng
MadWifi obsługuje wirtualne punkty dostępu (VAP’s), co oznacza, że można utworzyć więcej niż jedno urządzenie bezprzewodowe na bezprzewodowej karcie. Host wirtualnej karty to wlan0
athX - należy zastąpić nazwą interfejsu sieciowego, np. ath0, ath1.

wlanconfig athX destroy (Usuwamy/niszczymy VAP, athX)

wlanconfig athX create wlandev wifi0 wlanmode sta (Ustawiamy tryb managed mode VAP, athX)

wlanconfig athX create wlandev wifi0 wlanmode ap (Ustawiamy tryb Access Point VAP, athX)

wlanconfig athX create wlandev wifi0 wlanmode adhoc (Ustawiamy tryb Ad-Hoc VAP, athX)

wlanconfig athX create wlandev wifi0 wlanmode monitor (Ustawiamy tryb Monitor mode VAP, athX)

Zmiana trybów pracy:
ifconfig athX down (Wyłączamy dany interfejs)

wlanconfig athX destroy (Usuwamy/niszczymy VAP, athX)

wlanconfig athX create wlandev wifi0 wlanmode [sta|adhoc|ap|monitor] (Ustawiamy tryb pracy na sta, adhoc, ap lub monitor VAP)

Skanowanie w poszukiwaniu punktów dostępu:
modprobe wlan_scan_sta (Ładujemy moduł skanowania do kernela)

wlanconfig athx list scan (Podaje listę dostępnych AP)

Na podstawie: wirelessdefence.org

  

5 Comments For This Post

 1. sp3cu Says:

  Szkoda, że jeszcze nie podałeś wiekszosci komend dla wpa_supplicant wraz z przykładami – myślę, że byłoby to bardziej użytecze tymbardziej, ze hotspotow(zaliczam tu szyfrowanie wep,) mało kto używa ;-)

 2. Amon Says:

  No w końcu ktoś to wszystko zebrał do kupy :)

 3. kardamon Says:

  a co o to jest wpa_supplicant jesli mozna wiedziec?

 4. Franek Says:

  Można, :) jest to wolna implementacja supplicantu IEEE 802.11i dla Linuksa, BSD i Windows. To właśnie dzięki wpa_supplicant możemy się połączyć z szyfrowanymi sieciami używając WPA/WPA2. Supplicant jest to pewien standard, używany w sieciach bezprzewodowych.

 5. xxx Says:

  jeszcze bym dodał polecenie włączenia wifi bo czasem potrafi być wyłączone a komenda to:
  sudo ifconfig wlan0 up

Leave a Reply

Polityka komentarzy

Wyszukiwane tagi: przydatne komendy cs      
     
Green Dog Says