Tag Archive | "Hacking"

Tags: , , , ,

ettercap: atak DHCP Spoofing

Posted on 08 marca 2009 by Franek

Wprowadzenie, czyli za Wikipedią
Sniffer (ang. wąchacz) – program komputerowy lub urządzenie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci. Wspólną cechą wielu takich analizatorów jest przełączenie karty sieciowej w tryb mieszany (ang. promiscuous), w którym urządzenie odbiera wszystkie ramki z sieci, także te nieadresowane bezpośrednio do niego; sniffery mogą być uruchamiane także na routerze lub na komputerze będącym jedną ze stron komunikacji sieciowej – i w tych przypadkach tryb promiscuous nie jest konieczny. Czytaj dalej »

9 komentarzy

     
Green Dog Says